Ϫ eLeasing.xmc.pl 💲 » pozyskiwania kapitałów Kapitał Firma Zyski Formy Leasingowe Opisy Leasingu!

.:: Choose Your Language ::.

Leasing Kapitał Finanse

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie Teoria

Źródła zewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Innymi obok źródeł wewnętrznych pozyskiwania kapitału są źródła zewnętrzne, które w większości są kapitałem obcym, pochodzącym z zewnątrz i udostępnionym przedsiębiorstwom na określony czas przez jego wierzycieli. Kapitały obce mogą występować w formie: -pożyczek-kredytów bankowych-innych rodzajów zobowiązań np. podatkowych. Jeżeli źródła wewnętrzne są niewystarczające sięgamy po źródła zewnętrzne pozyskiwanie kapitałów, które poszerzają bazę finansowania i pozwalają na rozszerzenie działalności. Do źródeł zewnętrznych pozyskiwania kapitału zarówno w literaturze przedmiotu jak praktyce zalicza się a- długoterminowe zobowiązania / kapitały obce/ uzyskiwane z dwóch zasadniczych źródeł, tj. -emisji obligacji na rynku papierów wartościowych w Polsce źródło to nie jest jeszcze wykorzystywane -z kredytów bankowych głównie o inwestycyjnym charakterze b- krótkoterminowe /bieżące/ zobowiązania w formie-kredytów bankowych krótkoterminowych-emisji krótkoterminowych papierów wartościowychkredyty handlowe inne zobowiązania np. leasingPożyczki zaciągane przy pomocy emisji obligacji stanowią najbardziej stabilne źródło pozyskiwania obcych kapitałów. Dzięki obligacjom można uzyskiwać pożyczki na stosunkowo długie okresy; dłuższe aniżeli są w stanie oferować banki. Długoterminowe kredyty zaciągane w bankach dotyczą z reguły zamierzeń inwestycyjnych związanych

Czytaj Całość…

💲 Szukaj

💲 Czytelnia

Loading...


Loading...

💲 Login

Rejestracja | Lost password?

💲 Rejestracja
A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

💲 Retrieve password
A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Rejestracja

💲 Etykiety

💲 Blog Roll