Ϫ eLeasing.xmc.pl 💲 » Weksel Kapitał Firma Zyski Formy Leasingowe Opisy Leasingu!

.:: Choose Your Language ::.

Leasing Kapitał Finanse

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie Teoria

Bankowe kredyty

Uzyskanie kredytu bankowego łączy się z zawarciem przez przedsiębiorstwo odpowiedniej umowy z kredytodawcą.Występując o udzielenie kredytu przedsiębiorstwo formułuje swoje propozycje przeważnie w formie pisemnej, określając: rodzaj i wysokość kredytu, jaki chciałby uzyskaćprzeznaczenie kredytu /cel/źródła: terminy spłaty kredytuzabezpieczenie spłaty kredytu Podstawowym celem udzielania przez banki kredytów jest dążenie do osiągnięcia zysków dzięki własnym kapitałom, wkładom /lokatom/ klientów oraz pożyczkom na rynku kapitałowym.Towarzyszy temu dążenie do uniknięcia strat, jakie mogą występować w razie okresowej lub ostatecznej niewypłacalności kredytobiorców. Bank dokonuje oceny zdolności płatniczej /kredytowej/ potencjalnego klienta.Często wymaga dodatkowego zabezpieczenia w formiea- zastawu np.: – papierów wartościowych;– zapasów, towarów;– hipoteki, tj. zastawa na nieruchomościach b- poręczenia lub gwarancji zapłaty przez inny bank lub przedsiębiorstwoNiezależnie od kredytów handlowych /wspomnianych wcześniej/ wiele przedsiębiorstw wykorzystuje na finansowanie działalności bieżącej kredyty obrotowe zaciągane w bankach na rachunku bieżącym lub kredytowym. Kredyt na rachunku bieżącym może być uzyskany w banku, w którym firma taki rachunek posiada.Jest to dogodna forma wykorzystania kredytu na pokrywanie przejściowo występujących niedoborów własnych środków

Czytaj Całość…

💲 Szukaj

💲 Czytelnia

Loading...


Loading...

💲 Login

Rejestracja | Lost password?

💲 Rejestracja
A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

💲 Retrieve password
A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Rejestracja

💲 Etykiety

💲 Blog Roll