.:: Choose Your Language ::.

ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianJapaneseKoreanNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkishUkrainian

Leasing Kapitał Finanse

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie Teoria

Leasing Jako Zjawisko Wstęp

Leasing Kalkulator XMC.PL

Leasing jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem w Polsce i zyskuje coraz większą popularność wśród naszych przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, że jest on jednym z nowszych źródeł pozyskiwania kapitału, bez którego firma nie mogła by rozszerzać swojej działalności.

Spopularyzowanie leasingu w naszej przekształcającej się gospodarce jest niezmiernie ważne, gdyż przyczynia się on do dokonania przewartościowania w dotychczasowym podejściu podmiotów gospodarczych do problematyki znajdowania źródeł kapitału.

Wykracza ona poza dotychczas znane metody w tym zakresie.
Rozwój leasingu i jego form zdecydował o tym, że stał się on metodą finansowania i kredytowania inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Coraz częściej na naszym rynku pojawiają się takie firmy leasingowe, które świadcząc swoje usługi, przynoszą korzyści zarówno sobie /zyski z działalności/ jak i innym firmom korzystającym z ich działalności. Pomimo, że leasing jako nowe źródło kapitału rozwija się coraz bardziej i mógł by stać się prawdziwą „lokomotywą”. przedsiębiorczości potrzebne są jednak w systemie polityki ekonomicznej pewne zmiany zarówno od strony prawnej jak i ekonomicznej.

W związku- wysokimi nakładami inwestycyjnymi : niezbędnymi dla uruchomienia produkcji, oraz niesłychanie szybką w warunkach rewolucji naukowo-technicznej moralną amortyzacją środków trwałych leasing zyskuje coraz więcej zwolenników.

Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenie leasingu jaką odgrywa on jako poza ,bankowe źródło pozyskiwania kapitału, oraz określenie jego wpływu na finansowanie kapitału przedsiębiorstwa , który potrzebny jest firmie na dalszy rozwój.

Podmiot gospodarczy może przeznaczyć swój kapitał na różne cele wg własnego uznania.
Bardzo ważny jest też koszt kapitału, który powinien być przez firmę planowany, aby nie był zbyt wysoki i aby nie wynikły problemy z jego pokryciem.
Alternatywnym źródłem pozyskiwania kapitału obcego jest leasing, który może występować w różnych formach.


Występuje wiele kryteriów podziału leasingu lecz nie wszystkie formy są dostępne na polskim rynku. Pomimo tego, leasing coraz częściej odgrywa dużą rolę w polskich firmach.

Dowodem na to jest wzrost liczby powstających firm leasingowych i świadczonych przez nie usług.
To dzięki niemu można pewne dobra nie kupując ich /duże koszta/, a właśnie korzystając z leasingu możemy je użytkować płacąc odpowiedni czynsz.
Dzięki leasingowi finansowane np. inwestycje nie wymagają konieczności angażowania dużych środków na ich zakup.

W Polsce występują zarazem szansę rozwoju leasingu jak i pewne zagrożenia. Będą one tematem IV rozdziału. Istotnym elementem rozwoju leasingu w Polsce jest recesja gospodarcza obserwowana w naszym kraju oraz związana z tym niepewność jutra. Niepewność ta powstrzymuje przedsiębiorstwa przed kosztownymi inwestycjami.

Rozwój leasingu napotyka na pewne bariery, które związane są głównie z prawodawstwem. Konieczne są jeszcze odpowiednie przepisy prawne, podatkowe i ich dostosowanie do specyfiki działalności leasingowej oraz rozbudowa potencjału firm leasingowych.

Prezentacja leasingu ma wskazać na jego atrakcyjność jako formy obrotu dobrami, głównie inwestycyjnymi oraz jej dogodności jako alternatywnej metody finansowania. Całość pracy została napisana w oparciu o studia literaturowe z zakresu problematyki leasingu i jego rozwoju w Polsce w ostatnich latach .Praca jest usystematyzowaniem wiedzy na temat leasingu .Całość kończą krótkie wnioski, wynikające z dokonanych w wyżej wymienionych rozdziałach.

💲 Szukaj


💲 Czytelnia

Loading...


Loading...

💲 Login

Rejestracja | Lost password?

💲 Rejestracja
A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

💲 Retrieve password
A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Rejestracja

💲 Etykiety

💲 Blog Roll

💲 Reklama