.:: Choose Your Language ::.

ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianJapaneseKoreanNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkishUkrainian

Leasing Kapitał Finanse

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie Teoria

Znaczenie leasingu w polskich firmach w warunkach gospodarki rynkowej

Od kilku lat staje się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze LEASING bardzo popularny. Choć z tym zjawiskiem zetknął się już kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Polski, ciągle daje się zauważyć niedostatek wiedzy o leasingu.

Przedsiębiorcy kierujący swe kroki do firm leasingowych z reguły nie do końca . Wiedza na co się decydujący a z drugiej wiele instytucji oferujących usługę leasingową wykorzystuje ten stan.

Kontrowersje wokół leasingu sprawiają, że są też i tacy klienci, którzy z daleka omijają jakąkolwiek firmą leasingową.

Tymczasem leasing jest jedną z wielu możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą.

Firmy leasingowe przy działaniach mających na celu pozyskania klienta zwracają uwagę na zalety leasingu ( ma też on swoje wady ).
Aby adaptacja na gruncie naszej gospodarki była pełna i prowadziła do wykorzystania wszystkich możliwości związanych z jej funkcjonowaniem w gospodarce rynkowej , konieczne są odpowiednie kompleksowe i spójne regulacje leasingu jako kategorii prawnej finansowo-podatkowej, itp.

Znaczenie trudniejszym do opanowania uwarunkowaniem pełnego wykorzystania leasingu w naszym kraju jest ociągnięcie stabilności warunków gospodarowania wyrażającej się m.in. zminimalizowaniem zagrożenia inflacją i skutkującej np. obniżeniem poziomu gwarancji transakcji leasingowej wymaganych przez leasingodawcę, szczególnie zagranicznego.

Spopularyzowane leasingu w naszej przekształcającej się gospodarce jest niezmiennie ważne, gdyż przyczynie się do dokonania przewartościowania w dotychczasowe podejściu podmiotów gospodarczych do problematyki znajdowania źródeł kapitału.
Leasing wykracza poza dotychczasowe możliwości w tym zakresie należy więc oczekiwać, że w sytuacji bariery kapitałowej polskiej gospodarki okaże się ?małym kluczem , który przestronnie otwiera gmachy ?.

Dynamicznemu rozwojowi leasingu rozszerzeniu się jego zakresu w skali międzynarodowej towarzyszy powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących powstanie różnego rodzaju instytucji reprezentujących ?przemysł leasingowy” w tym m.in. Zrzeszenie krajowych Przedsiębiorstw Leasingowych, Kontynentalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Leasingowych. Ich podstawowe zadania sprowadzają się do ochrony interesów podmiotów zaangażowanych w leasing oraz wymiany doświadczeń i informacji.

Inna formą współdziałania są tzw. ringi ( kluby) firm leasingowych, niezależnych i nie powiązanych z sobą kapitałowo związanego z leasingiem międzynarodowymi, spowodowanego głównie zróżnicowaniem systemów prawnych i podatkowych.

Na polskim rynku 6 lat temu działała tylko jedna firma leasingowa. Był to Europejski Fundusz Leasingowy. Dzisiaj można wybierać spośród co najmniej 100 przedsiębiorstw świadczących usługi leasingowe.

Wiele z nich to przedsiębiorstwa, które powstały kilka lub kilkanaście miesięcy temu, dlatego mają niewielkie doświadczenie , skromne kapitały.

Są to przedsiębiorstwa, które powstały w celu obsłużenia kilku transakcji. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo leasing należy do grupy koncesjonowanych usług finansowych.

Przyznanie koncesji jest uwarunkowane między innymi:
zatrudnieniem odpowiednich fachowców;
posiadaniem wystarczających kapitałów.

Każdy może założyć firmę leasingową. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych oferujących usługę leasingową. Na polskim rynku pojawiło się w ostatnim czasie wiele firm, których fachowość i styl działania pozostawia wiele do życzenia.

W większości firmy leasingowe są to lokalne firmy, bez rozbudowanego systemu filii i przedstawicielstw.

Firmy o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce jest kilkanaście Największe skupisko firm leasingowych oczywiście występuje w Warszawie.

W 1994 roku w Polsce podpisano 35 tysięcy umów leasingowych, na łączną kwotę 6,5 biliona starych złotych.

Wybierając leasingodawcę należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

doświadczenie w działalności na polskim rynku, im dłuższe tym lepiej;
kapitał własny i osiągnięte wyniki gospodarcze nie warto wiązać się z firmą słabą, jako że polskie prawo nie chroni leasingobiorcy w razie upadku firmy leasingowej;
liczbę dotychczas zawartych umów ( należy liczyć w tysiącach );
liczbę zakończonych umów ( podobnie );
powiązania firmy leasingowej z dostawcami – brak swobody wyboru dostawcy nie jest korzystne dla leasingobiorcy.

Sprawdzając wiarygodność potencjalnego leasingodawcy wziąć pod uwagę kilka elementów. Najważniejszym z nich jest doświadczenie. Z uwagi na niedostateczne uregulowania w polskim prawodawstwie pozorna swoboda, jaką mają strony umowy zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, które dotyczy przed wszystkim leasingobiorcy jego prawa mogą być w umowie ograniczone.

Schemat Leasingu finansowego organizowanego przez specjalistyczną firmę

Wybór przedmiotu leasingu u dostawcy.
Podpisanie umowy z firmą
Zamówienie wybranego przez leasingobiorcę przedmiotu
Dostawa przedmiotu leasingu zamówionego przez leasingodawcę
Zapłata rachunku za dostawę
Opłaty leasingowe
Ewentualny zakup przedmiotu po zakończeniu najmu
Zapłata za zakup przedmiotu

renoma firmy leasingowej
szybkie płatności
szybokość załatwiania transakcji
dobre warunki leasingu
bliskie przedsiębiorstwo firmy leasingowej
przekonujący przedstawiciel
lepsze prowizje i oferta
popularność wśród klientów
niewielka ilość wymaganych dokumentów.
Niewłaściwe sformułowanie umowy leasingowej może spowodować konsekwencje podatkowe, które – odkryte przez kontrolę skarbową po kilku latach mogą doprowadzić firmę leasingowa do upadku.

Umowy leasingowe weryfikuj praktyka gospodarcza, tak więc naprawdę wiarygodną może być firma, która zawarła ich co najmniej kilkanaście tysięcy.
Umowy leasingowe powinny być sprawnie rozwiązywane po okresie na który zostały zawarte.

Firma, która ukrywa liczbę zakończonych umów może mieć trudności wynikające z dużej ilości złych umów, tj. sytuacji, gdy leasingobirca jest niewypłacalny, a przedmiot trudno zbywalny. Takich firm również należy unikać. Kolejnym ważnymi kryteriami jest kapitał własny firmy leasingowej.

Poważnym źródłem finansowania leasingu są fundusze pochodzące z banków, ale niski kapitał własny firmy powinien być sygnałem ostrzegawczym dla klienta.

Firma, która nie podaje publicznie swoich wyników finansowych prawdopodobnie ukrywa swoje wady ( złe strony ) , które dla leasingobiorcy, dodatkowymi elementami pomagającymi w wyborze firmy:
wygląd biura i jego wyposażenie;
kompetencje pracowników i styl ich pracy;
czas potrzebny na załatwienie jednej transakcji.

W razie upadłości leasingodawcy o umowach leasingu będących w toku zdecyduje syndyk, który może odstąpić od umowy, żądając zwrotu przedmiotu leasingu, natomiast leasingobiorca ma prawo zgłoscić swoje roszczenie w postępowaniu upadłościowym.

W umowie leasingowej właścicielem przedmiotu leasingu w trakcie użytkowania jest:
leasingodawca w leasingu operacyjnym;
leasingobiorca w leasingu kapitałowym

Nadzwyczajne wysoko operatywne oszczędności w firmach leasingowych i niezwykle tani leasing powinny zmuszać nas do zastanowienia.
Dokładnie liczba firm zajmujących się w Polsce leasingiem nie jest znana. Szacunkowe dane resortu mówią o 200 podmiotach płacących podatki od dochodów uzyskanych dzięki oddawaniu leasingu maszyn i urządzeń.

Natomiast Komitet Przedsiębiorstw Leasingowych (KPL) rozpoznaje 100 firm prowadzących taka działalność
Większość z nich to firmy bardzo małe, a niektóre leasing maja tylko w nazwie, prowadzą bowiem operacje będące raczej zakumulowaną sprzedaż na raty.

Mimo dużej liczby firm branża leasingowa cechuje się znaczną komentracją. Dwadzieścia największych firm posiada około 80% udziału na rynku.

W 1996 roku 8 firm oddało w leasing aktywa o wartości powyżej 100 mln złotych Łączna wartość leasingowanych przez nie aktywów przekroczyła 1,3 mld zł. tj. ponad 53% ogólnej wartości przekazanych w leasing.

Prekursorem leasingu i liderem wszelkich rankingów tej branży jest Europejski Fundusz Leasingowy ( ELF ).

Dane mówią, że firma ta zawarła ponad 16 tys. umów na kwotę 300 mln złotych .Europejski Fundusz Leasingowy dysponująca ponad 180 mln. zł. kapitałów własnych specjalizuje się głównie w finansowaniu transakcji o stosunkowo nie dużej wartości.

Dzięki leasingowi rozwinął się Polski rynek komputerowy, powstały liczne zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa transportowe , doinwestowany handel oraz gastronomię.

Główny udział w rozwoju leasingu w Polsce miał Europejski Fundusz Leasingowy, który powstał jako pierwszy ma już duże doświadczenie i jest najlepszy na rynku w branży leasingowej.

To Europejski Fundusz Leasingowy daje impuls dla innych firm ( jest przykładem ) jak firmę leasingową stworzyć i co robić aby ta firma była firmą która będzie dobra i jej działalność będzie miała przyszłość na rynku.

Europejski Fundusz Leasingowy jest najbardziej znana firmą leasingową w Polsce. Ponad 80% osób kierujących przedsiębiorstwami kojarzy słowo leasing z Europejski Fundusz Leasingowy.

Profesjonalizm Europejski Fundusz Leasingowy jest oceniany bardzo wysoko – 80% klientów. Fundusz ceni go za profesjonalizm świadczących usług, tak samo myśli prawie połowa klientów konkurencji i co trzeci nie korzystający z usług leasingowych ( rys. 11 ).

Do największych firm leasingowych możemy zaliczyć:
EFL S.A. Wrocław
BRE SERVIES Sp. z o.o. Warszawa
CTL S.A. Warszawa
ING LEASE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa
CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW Sp. z o.o. Warszawa
BG LEASING S.A. Gdańsk
BEL LEASING Sp. z o.o.
HANDLOWY – LEASING S.A. Warszawa
BANKOWE TOWARZYSTWO LEASINGOWE S.A. Poznań
LUBELSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE S.A. Lublin
PBG LEASING Sp. z o.o. Łódź
POMORSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE Sp. z o.o. Gdańsk
PEKAO LEASING Sp. z o.o. Warszawa
CA LEASING Warszawa
ASC Co. Ltd.
MR LEASING SERVICE S.A. Wrocław
AGROLEASING Sp. z o.o. Warszawa
JUPOL – CAR Sp. z o.o. Warszawa
HERBICO Sp. z o.o. Poznań.

Europejski Fundusz Leasingowy z Wrocławia specjalizuje się w finansowaniu:
środków transportu
sprzęt biurowy
maszyny i urządzenia.

Leasingiem maszyn i urządzeń jest Centralne Towarzystwo Leasingowe z Warszawy – jest ono liderem jeżeli chodzi o ten leasing.

Na rynku coraz poza gigantami radzą sobie nowe mniejsze firmy np.:
Konsorcjum Biur Leasingowych z Kielc, które specjalizuje się w leasingu maszyn, urządzeń, które wartościową, stanowią 80-90% wyleasingowych przez nie dóbr.

Ostatnio na rynku zaczynają dominować firmy powiązane kapitałowo z bankami.

Poziom profesjonalizmu firm leasingowych

Oznaczenia:
1,2,3,4 ,6,7 – inne firmy leasingowe
5 – Europejski Fundusz Leasingowy

Źródło Europejski Fundusz Leasingowy ABC DOSTAWCY , str.7

Pod względem poziomu profesjonalizmu przewaga EFL nad głównymi konkurentami jest ogromna, przy czym wynika ona również z faktu, że EFL jest znacznie lepiej znany i rozpoznany.

materiały informacyjne
dostępność sieci
szybkość obsługi

uprzejma obsługa

fachowoś
Jest ich kilka np. Bel Leasing ( BIG S.A. ), BRE Service ( BRE S.A. ), BG Leasing ( Bank Gdański ), Handlowy Leasing ( BANK HANDLOWY S.A.).

Szacuje się, że firmy leasingowe będące wyłącznie wartością banków stanowią 1/5 ogółu. Tworzenie przez banki własnych spółek leasingowych jest zgodnie z praktyką państw zachodnich.

Leasing dla banków jest opłacalnym biznesem, przyciągającym nowych klientów, a jednocześnie pozwala na korzystne lokowanie nadanych środków finansowych.
Poza tym, firma leasingowa powiązana z bankiem ma możliwość pozyskania tańszego kredytu.

Obecnie na polski rynku przeważają firmy specjalizujące się w finansowaniu małych transakcji o średniej wartości 6-8 tys. dol.
Żadna polska firma nie leasinguje dużych środków, takich jak:
samolot;
statek
linia technologiczna.

Mogą to robić firmy silne mające oparcie w kapitale zagranicznym. Do takich firm na poslim rynku należą:
ING Lease Polska;
Polski Leasing Przemysłowy z 50 % udziałem.

Dotychczasowy rozwój leasingu w Polsce potwierdza tez, ze wiedza o nim, a także korzyściach wypływających z operacji leasingowych jest coraz rzesza.

Coraz więcej biznesmenów i menadżerów firm zarówno prywatnych jak i państwowych kojarzy leasingą z coraz szerszą gamą przemysłową.

Podobne perspektywy rozwoju w kierunku leasingu ma wiele dziedzin, które stanowią tzw.
?czarną sferę leasingu” w Polsce.

Mam tu na myśli:
a) ogromna liczbę środków komunikacji miejskiej;
ogromną liczbę środków komunikacji międzymiastowej;
środków transportu kolejowego itp.

Muszą się do tego przygotować zarówno firmy leasingowe i banki.

Największą popularnością w Polsce cieszy się leasing operacyjny, który polega na użytkowaniu podmiotu bez opcji jego zakupu. Z tej formy skorzystało 31% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorstw

Leasingiem kapitałowym zainteresowało się zaledwie 13% , który polega na zakupie używanych przedmiotów po wyznaczonej cenie.

Rosnący popyt na usługi leasingowe nie jest wystarczającym warunkiem jego rozwoju.
Żądaniem przedstawicieli firm zajmującymi się tymi usługami uświadomienie innym, że są konieczne odpowiednie przepisy prawne i podatkowe, zapewniające przedsiębiorstwom leasingowym traktowanie na równi z innymi instytucjami wspomagającymi finansowanie inwestycji i tworzące właściwy klimat dla ich rozwoju.

Leasing jako nowe zjawisko budzi wiele emocji i sporów.

Z jednej strony jest jego zamienny udział w finansowaniu inwestycji ( nowym źródłem kapitału ) z drugiej zaś strony niezbędne uregulowanie przepisów prawnych, które ograniczają rozwój leasingu przez nakładanie podatków i sprawdziły go do sprzedaży na raty.

Uważam, że należy spodziewać się dalszego rozwoju leasingu potrzebna jest jednak do tego rozbudowa potencjalnego firm leasingowych w Polsce, które obecnie dysponują niewielkimi kapitałami, ale przed wszystkim dostosowania przepisów prawnych do specyfikacji tej działalności.

Leasing ma swoje wady i zalety, które dają mu szansę rozwój w polskich przedsiębiorstwach, ale i też stwarzają pewną barierę ich rozwoju.

💲 Szukaj


💲 Czytelnia

Loading...


Loading...

💲 Login

Rejestracja | Lost password?

💲 Rejestracja
A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

💲 Retrieve password
A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Rejestracja

💲 Etykiety

💲 Blog Roll

💲 Reklama