.:: Choose Your Language ::.

ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanGreekHungarianItalianJapaneseKoreanNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishTurkishUkrainian

Leasing Kapitał Finanse

Pojęcie kapitału i jego rodzaje Biznes Zasady Wnioski Opisy Cechy Znaczenie Teoria

Źródła zewnętrzne pozyskiwania kapitałów

Innymi obok źródeł wewnętrznych pozyskiwania kapitału są źródła zewnętrzne, które w większości są kapitałem obcym, pochodzącym z zewnątrz i udostępnionym przedsiębiorstwom na określony czas przez jego wierzycieli. Kapitały obce mogą występować w formie:

-pożyczek
-kredytów bankowych
-innych rodzajów zobowiązań np. podatkowych.

Jeżeli źródła wewnętrzne są niewystarczające sięgamy po źródła zewnętrzne pozyskiwanie kapitałów, które poszerzają bazę finansowania i pozwalają na rozszerzenie działalności. Do źródeł zewnętrznych pozyskiwania kapitału zarówno w literaturze przedmiotu jak praktyce zalicza się

a- długoterminowe zobowiązania / kapitały obce/ uzyskiwane z dwóch zasadniczych źródeł, tj. -emisji obligacji na rynku papierów wartościowych w Polsce źródło to nie jest jeszcze wykorzystywane -z kredytów bankowych głównie o inwestycyjnym charakterze

b- krótkoterminowe /bieżące/ zobowiązania w formie
-kredytów bankowych krótkoterminowych
-emisji krótkoterminowych papierów wartościowych
kredyty handlowe inne zobowiązania np. leasing
Pożyczki zaciągane przy pomocy emisji obligacji stanowią najbardziej stabilne źródło pozyskiwania obcych kapitałów. Dzięki obligacjom można uzyskiwać pożyczki na stosunkowo długie okresy; dłuższe aniżeli są w stanie oferować banki.

Długoterminowe kredyty zaciągane w bankach dotyczą z reguły zamierzeń inwestycyjnych związanych z powiększeniem lub modernizacją majątku trwałego. Służą zatem na finansowanie zakupów nieruchomości, maszyn, urządzeń itp. W praktyce kredyty długoterminowe udzielone przez banki nie przekraczają kilku lat, a więc nie mają stabilnego charakteru jak pożyczki obligacyjne.

Rozpatrując skalę i źródła niezbędnych obcych kapitałów krótkoterminowych, trzeba przede wszystkim dokonać przeglądu i oceny kształtowania się tych zobowiązań bieżących wobec kontrahentów , które stale występują w toku działalności firmy.

Zazwyczaj dzieli się na zobowiązania:
wynikające z normalnego cyklu rozliczeń, które służą finansowaniu majątku obrotowego, ale nie powodują konieczności ponoszenia z tego tytułu kosztów; stanowiące kredyt handlowy, oznaczający odroczenie przez kontrahenta należnej mu płatności, co łączy się z dodatkowym kosztem.

Jednym z najbardziej popularnych źródeł pozyskiwania kapitału są kredyty bankowe, które jak sama nazwa mówi zaciągane są w bankach.

💲 Szukaj


💲 Czytelnia

Loading...


Loading...

💲 Login

Rejestracja | Lost password?

💲 Rejestracja
A password will be mailed to you.
Log in | Lost password?

💲 Retrieve password
A confirmation mail will be sent to your e-mail address.
Log in | Rejestracja

💲 Etykiety

💲 Blog Roll

💲 Reklama